Boraks

Boraks

9.60

Kategoria:

Opis produktu

Boraks ma wszechstronne zastosowanie zwłaszcza w gospodarstwie domowym

Moż nam posłużyć jako:

-wybielacz do prania i usuwania plam (np. po winie, herbacie, kawie)

-likwiduje wszelakiego rodzaju odory

-środek czyszczący wanny, toalety, kafle łazienkowe, zlewy

-środek czyszczący i dezynfekujący

-udrażnia rury ściekowe

Waga: 1kg

WAŻNY ARTYKUŁ DOTYCZĄCY BORAKSU I JEGO WPŁYWU NA ZDROWIE. p.s. ja używałam w ciąży, podczas karmienia i nadal używać będę 😉

Boraks  (10-ciowodny czteroboran sodu)

H360FD- Może działać szkodliwie na płodność . Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P319 Działa drażniąco na oczy P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+313 W przypadku narażenia lub  styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się do lekarza. Produkt przeznaczony włącznie do użytku zawodowego.

Opakowanie 1kg Netto.

 

Dodatkowe informacje

Waga 1000 kg
Wymiary 2 x 20 x 20 cm

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Boraks”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *